"Content is King"

Nội dung (content) hay kết hợp các công cụ quảng cáo sẽ giúp
thương hiệu đạt được hiệu quả kinh doanh đáng kể.

Content đóng vai trò như một “đại sứ thương hiệu”

Content thống trị tất cả mọi chiến lược marketing

Giúp thương hiệu tiến gần hơn đến khách hàng mục tiêu

Khuyến khích sự tương tác, đưa đến hành động mua hàng

Tăng độ lan tỏa và chia sẻ một cách tự nhiên

Content tốt giúp chạy SEO hiệu quả

Dịch vụ ACCmedia cung cấp

  • Sáng tạo nội dung trên fanpage facebook
  • Viết bài chuẩn SEO trên website
  • Sáng tạo ý tưởng quảng cáo
  • Sáng tạo slogan
  • Viết kịch bản Phim doanh nghiệp
  • Viết kịch bản phim viral
  • Viết kịch bản phim giới thiệu sản phẩm
  • Xây dựng chiến lược nội dung
  • Xây dựng kế hoạch content marketing trên các nền tảng digital marketing

Sự khác biệt

Những doanh nghiệp nào phù hợp với dịch vụ này?

Nội dung trên các nền tảng của doanh nghiệp không có sự khác biệt, chưa có sự sáng tạo?

Doanh nghiệp của bạn đang muốn xây dựng thương hiệu?

Doanh nghiệp của bạn muốn chạy một kế hoạch marketing bài bản?

Doanh nghiệp đang có kế hoạch tiếp cận nhiều khách hàng mục tiêu, gia tăng doanh số?